Wrocławski Kongres Naukowy Dzieci i Młodzieży

20 listopada 2015 r. w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia (przy ulicy Wystawowej 1) odbył się II Wrocławski Kongres Naukowy Dzieci i Młodzieży.
Przedszkolaki i fizyka? Uczniowie podstawówek na warsztatach architektonicznych, poznający podstawy logistyki, zafascynowani podniebną architekturą? Gimnazjaliści, którzy odkrywają między innymi, dlaczego ważny jest transport szynowy oraz, co można zrobić z odpadami?
To tylko niektóre z tematów warsztatów, w których uczestniczyły przedszkolaki i uczniowie wrocławskich szkół podczas odbywającego się 20 listopada II Wrocławskiego Kongresu Naukowego Dzieci i Młodzieży. Warsztaty pokazały jak różnorodna jest nauka opisująca świat. Celem, jaki przyświeca organizatorom tego wydarzenia, było stymulowanie ciekawości poznawczej, wspieranie myślenia naukowego oraz promowanie postawy badawczej uczniów. Kongres dotyczył realizacji czterech haseł zawartych w programie Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej – Tożsamość, Tolerancja, Talent, Technologia. W ramach Kongresu przewidziane były pokazy zajęć edukacyjnych oraz warsztaty naukowe, które poprowadzą pracownicy naukowi uczelni wrocławskich.

W ramach Kongresu Sebastian Koziołek prowadził zajęcia z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości. Uczestnicy tworzyli nowe wynalazki, stosując metody projektowania takie jak Synektyka czy Design Thinking.