Rozproszone systemy dystrybucji biogazu. Badania, projektowanie i rozwój

Koziołek S., Słupiński M., Ptak M., Derlukiewicz D., Białowiec A., Mysior M.
2013 LIDER 034/645/L-4/12/NCBR/2013


Knowing the future is possible – the handbook

Cascini G., Ramadurai B., Słupiński M., Rabie M., Becatinni N., Kaikov I., Kucharavy D., Nikulin C., Koziołek S., Festa E.
2014 FORMAT Consorcium
http://handbook.format-project.eu/


Classification of gas boilers in terms of effective use of the gas

Derlukiewicz D., Koziołek S., Ptak M., Słupiński M.
Górnictwo Odkrywkowe, 2014, R. 55, nr 4-5


Produkcja oraz uzdatnianie biogazu

Koziołek S., Słupiński M., Derlukiewicz D., Ptak M.
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 2014, nr 2, suppl., 2. 78-83
XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Computer Aided Engineering, Szklarska Poręba, 28-28 czerwca 2014


Charakterystyka biogazu oraz technologie produkcji biogazu

Słupiński M., Koziołek S., Ptak M., Derlukiewicz D.
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2014 nr 2, suppl., s. 90-93


Mobile biogas station design – the TRIZ approach

Ptak M., Koziołek S., Derlukiewicz D., Mysior M., Słupiński M.
TRIZ Future Conference 2016
to be published in Procedia Engineering/ETRIA Journal (2017)


Design for change: disaggregation of functions in system architecture by TRIZ-based design

Koziołek S.
TRIZ Future Conference 2016
to be published in Procedia Engineering/ETRIA Journal (2017)


Analysis of the Use of Biogas as Fuel for Internal Combustion Engines

Ptak M., Koziołek S., Derlukiewicz D., Mysior M.
Proceedings of the 13th International Scientific Conference
pp.441-450
DOI: 10.1007/978-3-319-50938-9_46


Design by Analogy: Synectics and Knowledge Acquisition Network

Koziołek S.
Proceedings of the 13th International Scientific Conference
pp.259-273
DOI: 10.1007/978-3-319-50938-9_27


Analysis of punching process of ballistic shield with the use of finite element method

Jamroziak K., Koziołek S., Smolnicki T.
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Issue 3, 2012; pp. 289-302
see BazTech record


Klimatyzowane mobilne stanowisko dowodzenia zasilane ogniwami fotowoltaicznymi

Koziołek S.
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Issue 2, 2012; pp. 292-300
see BazTech record


Quality assessment of high mobility multi-purpose vehicles in ballistic armour design

Koziołek S.
TRIZ Future Conference 2016
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Issue 2, 2012; pp. 258-267
see BazTech record


Problematyka oceny innowacyjności zaawansowanych projektów inżynierskich

Koziołek S., Rusiński E., Malcher K., Iluk A.
Systems : journal of transdisciplinary systems science
Issue 2, vol. 16 2012; pp. 221-230


Design Process Innovation of Mechanical Objects with the Use of Design for Six Sigma Methodology

Koziołek S., Derlukiewicz D., Ptak M.
Solid State Phenomena
Volume 165 2010; pp. 274-279
10.4028/www.scientific.net/SSP.165.274


Critical to Quality Factors of Engineering Design Process of Armoured Vehicles

Koziołek S., Rusiński E., Jamroziak K.
Solid State Phenomena
Volume 165 2010; pp. 280-284
DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.165.280


Quality Assurance Method for the Design and Manufacturing Process of Armoured Vehicles

Koziołek S., Rusiński E., Jamroziak K.
Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability
Issue 3(43)/2009 pp. 70-77
http://www.ein.org.pl/2009-03-10


Proactive Failure Prevention by Human-Machine Interface in Remote-Controlled Demolition Robots

Derlukiewicz D., Koziołek S., Ptak M.
New Advances in Information Systems and Technologies
Conference paper, part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 445), 2016
DOI: 10.1007/978-3-319-31307-8_72


Method of assessing the quality of the design process of construction equipment with the use of DFSS (design for Six Sigma)

Koziołek S., Derlukiewicz D.
Automation in Construction
Volume 22, March 2012, pp. 223–232
DOI: 10.1016/j.autcon.2011.07.006


FORMAT – Building an Original Methodology for Technology Forecasting through Researchers Exchanges between Industry and Academia

Cascini G., (…), Koziołek S.
Conference paper – Procedia Engineering
Volume 131, 2015, pp. 1084-1093
DOI: 10.1016/j.proeng.2015.12.426


Synectical Building of Representation Space: A Key to Computing Education

Koziołek S., Arciszewski T.
Conference paper – International Workshop on Computing in Civil Engineering 2011
DOI: http://dx.doi.org/10.1061/41182(416)110