Rozproszone systemy dystrybucji biogazu. Badania, projektowanie i rozwój
Koziołek S., Słupiński M., Ptak M., Derlukiewicz D., Białowiec A., Mysior M.
013 LIDER 034/645/L-4/12/NCBR/2013

Knowing the future is possible – the handbook
Cascini G., Ramadurai B., Słupiński M., Rabie M., Becatinni N., Kaikov I., Kucharavy D., Nikulin C., Koziołek S., Festa E.
2014 FORMAT Consorcium

Contact us